Dretten Wantertest

Dretten Wantertest

3ten Testmatch dessen Donnesden um Bloen Eck. Schon em 19h45 ass Upaff geint den FC Mensbesch aus der zweeter Divisioun.