Kampf em den Klassenerhalt

Kampf em den Klassenerhalt

Extrem wichtege Match am Ofstiigskampf, geet et Auswäerts geint den zweetleschten vun Bissen.
Nemmen 1 Punkt trennt eis vun de Barrageplaatzen, de Virsprong op Bissen sin 7 Punkten.
 
Mat der kämpferescher Leeschtung vun de leschte Wochen, e besse mei Gleck, an eise treien Supporter am Reck, probeiert Equippe sech ee positiv Resultat ze erspillen.
 
Am Hinmatch gouf et eng batter 0-1 Heemneierlag.