Mir traueren em den Roger Huss

Mir traueren em den Roger Huss

Am Alter vun 91 Joer ass de Roger Huss vun eis gaang. Der Famill drécke mir eist häerzlecht Bäileef aus.