Oldies-Cup 2023

Oldies-Cup 2023

Sonndes, den 29.01 ass erem den Oldies-Cup an eiser neier Sportshal zu Miedernach. Ab 14 Auer trieden nierwend eiser Veteranen Equipp och Veterangen vun Feelen, Käerjeng, Reisduerf, Steesel, Mamer an Baastenduerf un.

Lass geet et mat der Virronn, am Uschloss gin et dann dei verschieden Finalpartien.
 
Kommt all Laanscht, drenkt ee Patt an bestaunt bei Spillzäiten vun 12 Minuten Legenden vun de verschiedenen Veräiner erem an Actioun.