Reckronnenoptakt fir zweet Equippe

Reckronnenoptakt fir zweet Equippe

Em 20h00 ass Upaff um Cents geint Luxembourg City.