Titel verdeedegt

Titel verdeedegt

Mat 9 Spiller am Asatz hun mer mat vill Spillfreed an 4 Victoiren an genau sou villen Matcher de Kayser Coupe ewei bei der leschter Editioun 2020 gewonnen. Domadd kennen mer Coupe een weidert Joer an der Buvette ausstellen.