Zweet Equippe wennt geint Mertzeg

Zweet Equippe wennt geint Mertzeg

Mat 6-1 kann sech eis zweet Equippe geschter Owend um Bloen Eck geint Mertzeg duerchsetzen.